Større skrift: A A A

Resultatet fra årets trygdeoppgjør

Årets trygdeoppgjør fører til at grunnbeløpet i folketrygden økes med 1058 kroner til 93 634 kroner, med virkning fra 1. mai. Dette innebærer at uføretrygdede og andre som får ytelsene regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 1,14 prosent.  Alderspensjon under opptjening blir hevet med 1,14 prosent, mens alderspensjonister får en økning i pensjonen på 0,38 prosent.

De ulike satsene ser slik ut: 
* Lav sats 148 225 kroner (ektefellen har pensjon)
* Ordinær sats 171 711 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G)
* Høy sats 180 744 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G)
* Særskilt sats 184 766 kroner (enslig pensjonist), fra 1. september 2017: 188 766 kroner
* Særskilt sats 281 891 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg)

Til sammenligning har årets lønnsoppgjør i privat sektor en ramme på 2,4 prosent. Pensjonistene, sammen med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og flere andre valgte å unnlate å skrive under på protokollen under møtet hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
– Dette er tredje året på rad at landets uføre og pensjonister får en nedgang i kjøpekraften, sier Jan Davidsen som er leder for Pensjonistforbundet til NTB.

For regjeringen er det ikke aktuelt å kompensere pensjonistene for den årlige underreguleringen på 0,75 prosent. Det er denne faktoren som i særlig grad medvirker til manglende kjøpekraftsutvikling for tredje år på rad.
– Hele pensjonsreformen bygger jo på at man skal ha en rimelig byrdefordeling mellom generasjonene. Det er viktig for oss å sørge for et bærekraftig pensjonssystem. Kravene fra pensjonistenes organisasjoner ville ha endret hele pensjonsforliket og økt utgiftene til kommende generasjoner betydelig, sier Hauglie til NTB.