Større skrift: A A A

YS-enighet i Oslo – brudd for Akademikerne

YS og Parat har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent og det gir et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9 000 kroner. Det er samtidig brudd i lønnsforhandlingene mellom Akademikerne og Oslo kommune. Akademikerne begrunner bruddet med at de ønsker lokal lønnsfastsettelse. Oppgjøret for deres del går derfor nå til mekling, og forhandlingsleder Erik Graff sier til NTB at bruddet ikke handler om den økonomiske rammen, men om fordelingen av pengene.

YS forhandler på vegne av forbundene Parat, Delta og Norsk Skolelederforbund med Oslo kommune.