Større skrift: A A A

Er du vårt nye medlem i Parat NAV?

Vervekampanje for kommunale ansatte i NAV, starter 1. mars og varer frem til 16. juni 2017. Nye medlemmer som deltar er med i trekning av 3 gavekort à kr 5.000,- 

27.02.2017

Debatt på YS Stat-konferansen

Mange temaer blir diskutert, bl.a NAV-reformen, politireformen, kommunereformen, mål- og resultatstyring og ikke minst offentlig tjenestepensjon.
24.01.2017

Pepperkaker og verving

Pepperkaker og informasjon om Parat NAV i førjuls-Oslo.
09.12.2016