Større skrift: A A A

Debatt på YS stats konferansen

Mange temaer blir diskutert bl.a NAV reformen, Politireformen, kommunereformen, mål og resultatstyring og ikke minst offentlig tjenestepensjon.
24.01.2017

Pepperkaker og verving

Pepperkaker og informasjon om Parat NAV i førjuls-Oslo.
09.12.2016

Felles styremøte AVYO og Parat NAV

Torsdag 29. september samarbeidet styrene i AVYO og Parat NAV om bl.a stortingsmelding 33 "NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet". YS sentralt skal gi innspill til meldingen i Stortinget 7. oktober 2016.
04.10.2016